ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
17
34
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
29
34
63
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
25
15
40
1
ป.3
19
15
34
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
9
19
28
1
ป.6
13
19
32
2
รวมประถม
90
99
189
7
ม.1
17
35
52
2
ม.2
15
21
36
1
ม.3
12
18
30
1
รวมมัธยมต้น
44
74
118
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
207
370
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...