ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
37
32
69
2
อบ.3
26
36
62
3
รวม อบ.
63
68
131
5
ป.1
45
47
92
3
ป.2
37
53
90
3
ป.3
46
46
92
3
ป.4
38
42
80
3
ป.5
48
42
90
3
ป.6
42
44
86
3
รวมประถม
256
274
530
18
ม.1
42
58
100
3
ม.2
42
47
89
3
ม.3
38
54
92
3
รวมมัธยมต้น
122
159
281
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
441
501
942
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...