ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
11
15
26
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
37
37
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
52
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...