ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
55
61
116
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
108
220
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...