ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุญทัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
15
10
25
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
70
62
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
79
169
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...