ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุญทัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
61
60
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
79
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...