ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
29
18
47
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
43
60
103
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
14
16
30
1
ม.3
17
10
27
1
รวมมัธยมต้น
47
34
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
112
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...