ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
31
34
65
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
0
11
11
1
รวมมัธยมต้น
12
18
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
65
119
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...