ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
9
16
25
1
รวม อบ.
19
32
51
2
ป.1
22
9
31
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
4
13
17
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
15
5
20
1
รวมประถม
77
61
138
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
23
30
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
123
242
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...