ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
18
12
30
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
14
13
27
2
ป.2
23
22
45
1
ป.3
5
9
14
2
ป.4
16
19
35
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
86
90
176
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
111
226
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...