ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
8
1
9
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
27
26
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
31
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...