ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
24
30
54
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
76
64
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
94
194
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...