ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
14
23
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
22
22
44
2
ป.1
15
15
30
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
13
16
29
2
ป.4
15
13
28
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
14
15
29
2
รวมประถม
79
79
158
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
101
202
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...