ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
18
19
37
1
รวม อบ.
31
29
60
2
ป.1
18
9
27
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
21
16
37
2
ป.4
19
8
27
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
19
20
39
2
รวมประถม
98
69
167
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
98
227
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...