ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
13
18
31
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
63
77
140
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
30
30
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
114
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...