ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
42
36
78
6
ม.1
2
3
5
1
ม.2
1
4
5
1
ม.3
8
0
8
1
รวมมัธยมต้น
11
7
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
60
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...