ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
0
8
8
1
ป.4
7
0
7
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
5
14
19
1
รวมประถม
28
29
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
34
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...