ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
2
8
10
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
33
38
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
51
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...