ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
2
9
11
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
39
40
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
53
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...