ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
17
8
25
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
75
64
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
86
180
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...