ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
8
7
15
1
ป.1
10
11
21
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
17
10
27
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
70
62
132
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
33
22
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
91
202
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...