ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
22
24
46
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
44
48
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
72
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...