ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวขัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
50
63
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
80
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...