ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะแบง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
0
5
5
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
20
18
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
26
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...