ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
45
51
96
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
2
13
15
1
รวมมัธยมต้น
30
29
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
96
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...