ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถิ่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
40
32
72
6
ม.1
3
9
12
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
17
21
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
61
130
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...