ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
25
10
35
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
39
51
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
61
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...