ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
7
0
7
1
รวมประถม
30
22
52
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
14
11
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
38
92
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...