ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
22
18
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
30
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...