ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
42
43
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
53
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...