ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
4
11
15
1
ม.2
6
14
20
1
ม.3
15
5
20
1
รวมมัธยมต้น
25
30
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
99
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...