ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
49
46
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
60
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...