ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่าน้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
22
21
43
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
26
35
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
56
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...