ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
2
9
11
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
25
32
57
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
70
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...