ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
0
5
5
1
รวม อบ.
0
8
8
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
37
24
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
32
69
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...