ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
36
40
76
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
70
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...