ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบาก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
33
28
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
41
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...