ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังมน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
28
33
61
6
ม.1
4
11
15
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
19
22
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
67
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...