ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
37
50
87
6
ม.1
12
15
27
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
30
32
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
97
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...