ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฉิม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
11
4
15
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
30
34
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
38
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...