ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฉิม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
29
30
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
38
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...