ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
30
26
56
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
19
10
29
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
83
61
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
87
200
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...