ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
39
35
74
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
25
12
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
55
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...