ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
1
7
8
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
21
25
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
35
62
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...