ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
18
39
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
33
34
67
2
ป.1
9
20
29
1
ป.2
16
18
34
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
18
12
30
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
83
92
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
126
242
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...