ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
3
13
16
1
รวม อบ.
14
26
40
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
17
11
28
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
86
54
140
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
37
21
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
101
238
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...