ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองค้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
24
39
2
ป.1
16
9
25
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
63
53
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
77
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...