ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
9
15
24
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
48
64
112
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
20
21
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
100
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...