ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
16
17
33
2
ป.2
28
16
44
2
ป.3
21
21
42
2
ป.4
21
20
41
2
ป.5
20
18
38
1
ป.6
24
13
37
2
รวมประถม
130
105
235
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
119
259
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...