ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
59
60
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
79
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...