ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
47
33
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
39
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...