ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
50
37
87
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
20
7
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
54
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...