ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาวัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
55
52
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
63
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...